[b]

Coworking space Việt Nam hình th*nh cách đây v*i năm, khởi đầu l* TP. Hồ Ch* Minh v* hiện tại đã lan rộng ra cả nước, nhất l* ở những th*nh phố lớn. Có lẽ bạn không biết, từ những ng*y đầu, khái niệm coworking space đã khiến các diễn đ*n, cộng đồng startup b*n tán xôn xao đến mức n*o.
Cộng đồng Startup “miễn dịch” với coworking space Việt Nam

Những tranh cãi ấy bắt nguồn từ câu chuyện Bill Gates v* Steve Jobs – những vĩ nhân của thời đại đã khởi nghiệp trong nh* kho của gia đình. Họ chẳng cần coworking space H* Nội, nhưng họ vẫn th*nh công.

Cái gì mới cũng khiến người ta khó tiếp nh*n v* cần có thời gian để l*m quen, hòa nh*p với cộng đồng. Coworking space Việt Nam cũng không ngoại lệ. Mặc dù đã rất phát triển trên thế giới, nhưng khi phủ sóng lên lãnh thổ hình chữ S nó gặp phải sự phản đối từ một bộ ph*n startup không nhỏ.

Coworking space đến Việt Nam với ý nghĩa giúp giới trẻ Việt khởi nghiệp th*nh công. Song có ai đó đã nói nếu bạn thực sự giỏi thì dù có khởi nghiệp ở góc nh* thì bạn cũng th*nh công, không cần phải thuê bất cứ một không gian n*o cả.Coworking space chinh phục cộng đồng startup

Bạn có đồng ý với quan điểm ngồi góc nh* cũng có thể khởi nghiệp? Tôi đồng ý với điều đó. Thế nhưng chúng ta không thể so sánh với những b*c vĩ nhân như Bill Gates hay Steve Jobs. Họ sinh ra tại một thế kỷ khác, lớn lên trong một môi trường còn khá lạc h*u v* họ có một bộ óc siêu việt m* *t ai có được.

Còn startup Việt Nam? Chúng ta lớn lên trong thời đại công nghệ số với đầy đủ trang thiết bị công nghệ hiện đại, thế giới phẳng, khi con người với con người không còn bị ngăn cách bởi yếu tố địa lý.

Không phải ngẫu nhiên m* Coworking space được thế giới đón nh*n, mô hình văn phòng l*m việc truyền thống hay văn phòng l*m việc thông thường trở nên lạc h*u. Mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân v* Coworking space đến Việt Nam như một tất yếu của sự phát triển.

Với không gian l*m việc chung bạn có thể l*m việc m* không bị phân tâm, có cơ hội giao lưu, hợp tác, networking, họp h*nh, thảo lu*n,… một cách đầy đủ, tiện *ch nhất. Cũng giống như việc đọc sách, nếu ngồi trong thư viện bạn sẽ tiếp thu nhanh hơn, t*ch cực hơn ở nh*.

Đó l* lý do vì sao Coworking space Việt Nam nhanh chóng chinh phục cộng đồng startup v* được các bạn trẻ t*ch cực đón nh*n. Tuy nhiên cũng phải khẳng định, ở Việt Nam, mô hình Coworking space chuyên nghiệp còn *t v* chưa thực sự ho*n thiện.

Tag: coworking space tại h* nội

Truy c*p Website để biết thêm thông tin về loại hình mới n*y: https://v-startup.vn
SĐT: 0986.684.982 Hoặc mail: info@v-startup.vn