Loại hình văn phòng mở phát triển từ những năm 1995 đầu tiên tại Berlin – Đức, sau đó lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau hơn 20 năm phát...